Автор: admin

Днес най-накрая пуснах обещаната отдавна услуга – Портал за партньори. Чрез него партньорите по проекта Аренал могат да извличат данни от системата. Системата е базирана на сървъра за Business intelligence на Tibco Jaspersoft (community). За момента е пусната една справка …

Портал за партньори Read More »

С етикет:

Във връзка с внедряването на функцията получаване на резултати от някои фирми за софтуер за ОПЛ и СИМП, публикуваме препоръчителни LOINC кодове на параметрите за повечето НЗОК продукти. Лабораториите-изпълнители следва да сверяват всеки един код за съответствие с методиката по …

Loinc кодове Read More »

С етикет:

Обнових сайта с публични данни, като включих и списъка с лабораториите-изпълнители (консуматори на НМДД). Започваме работа по номенклатурата с Loinc кодове и тяхната връзка с НЗОК кодовете.

Обновен е source code на Арес сървъра (проект-образец), демо инсталацията също е обновена до 1.1.0. Написаното досега, в т.ч. клиентската библиотека са съвместими. Промени: Добавена е стартова/диагностична JSP страница (виж демо); Добавен е нов обект – ServiceProvider, както и услуга …

Ares server 1.1.0 Read More »

Публикувах sorce code на демо Арес сървъра като проект-образец (skeleton project) който фирмите-имплементатори на сървър за резултати могат да ползват за начало на разработките си. Адреса на repositiry-то е https://github.com/kalatchev/AresSkeleton .

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.1. В нея се съдържат малки промени в сравнение с 0.6.0 като те касаят достъпа до резултати. Промените можете да видите в описанието на файла за сваляне в Codeplex. Обновена е и версията …

Клиентска библиотека 0.6.1 Read More »

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.0. В нея се съдържат промените, свързани с достъпа на ОПЛ/СИМП софтуера до резултатите на пациента. До няколко дни започва инсталацията на Арес сървърите при лабораториите-участници.

В предходната публикация беше анонсирана системата за обратно връщане на резултати от консуматора към издателя на НМДД – Арес. Разбира се, софтуера на издателя трябва да знае към кой лабораторен сървър да се обърне за дадено НМДД. Това е и …

Версия 0.8.0 (Ares) Read More »

Днес публикувах прототип на сървъра за резултати на Аренал – Arenal REsult Server (ARES). Примерно съдържание с демо данни можете да видите на адрес http://arenal.skyware-group.com:8080/Ares/api/cards/12345 (без автентикация и/или токен). Накратко: Всеки доставчик на ЛИС, свързана с Аренал трябва да реализира и …

Аренал резултати – Ares Read More »

Още отстранени бъгове. Версията е напълно съвместима с досегашната клиентска библиотека и не се налагат промени в клиентския код.