Автор: admin

Тези дни бяха открити някои бъгове. Всички те са отстранени, като текущата версия е 0.7.0. Използвам случая да отбележа, че чрез Аренал вече са импортирани стотици направления в двете свързани досега лаборатории – МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД (клон на МДЛ …

Версия 0.7.0 Read More »

Вчера, на 12 март (събота) беше оторизиран достъпа до Аренал на първата лаборатория до момента – МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД. Веднага беше реализиран и първия електронен трансфер на НМДД чрез сървъра на Аренал.

По повод пускането на версии на лабораторен софтуер който работи с Аренал и необходимостта за кратко информиране на потребителите, публикувам кратка брошура. Брошура за Аренал

На 1 Февруари т.г. Аренал заработи в режим на реална работа. Всичко е според очакванията и работи нормално. Първата фирма заработила с Аренал е Данина-Г ООД, засега само с публикуване на НМДД, като до края на този месец се очаква …

Успешен старт на услугата Read More »

Новия сървър напълно замести тестовия. Базата данни е копирана 100%, всичко качено на тестовия е актуално и на продукционния,

След тестове се оказа че при някои клиентски приложения са възможни данни от тип string да идват към услугата с водещи или следващи интервали, което компрометира качеството да данните. Ето защо пуснах малка поправка на 0.6.0 с настоящата 0.6.1 при …

Версия 0.6.1 Read More »

Аренал е обновен до версия 0.6.0. Новото: При добавяне/редакция на НМДД, дата на издаване може да е в диапазона -30 до + 30 дни от текущата дата (досега изискването беше датата да е в миналото); Преправен регулярен израз за валидация …

Версия 0.6.0 Read More »

Благодарение на Данина-Г беше открит бъг във валидацията на ЕГН. Бъга се състоеше в неправилна валидация на ЕГН-та с дата на раждане във февруари. Бъгът е локализиран и отстранен. Текущата версия е 0.5.1, която работи все още на тестовия сървър. …

Версия 0.5.1 Read More »

Току-що пуснах новия сървър, който ще замени досегашния тестов. Всичко работи както се очаква. Направих тестово пренасяне на базата, работи. В момента на смяна, всички данни ще бъдат преместени 1:1 (има готов скрипт), в т.ч. токени, регистрации и т.н. Запзва …

Нов сървър Read More »

Обновена е клиентската библиотека до версия 0.5.0. В Downloads има бележки по изданието.