Публични данни

Обновихме приложението за публични данни, ползвани в проекта Аренал. Приложението е разработено на php и ползва UI библиотеката Bootstrap. Вместо достъп до БД се правят директни извикания към API на Аренал.

Async!

Архитектурни съображения Един от съществените, а вероятно и най-съществения въпрос, свързан с публикуването на НМДД в Аренал е възможността това да става асинхронно. След издаване на НМДД, когато софтуера на издателя трябва да публикува направлението, могат да се разиграят следните сценарии: сървъра на Аренал да е паднал по някаква причина; сървъра на Аренал да е твърде … Продължение

Нов сайт

Днес мигрирахме стария сайт към WordPress и на нов сървър, като запомнените връзки ще бъдат пренасочени тук. Сега вече сайт и блог са едно цяло и поддръжката е по-лесна. Пренесени и актуализирани са публикациите от стария блог, но със запазена дата на публикуване. Някои публикации, които вече не са актуални са пропуснати. Надяваме се промените … Продължение

Версия 0.4.0 – milestone

След окончателно изясняване и обмисляне, публикувахме версия 0.4.0. Тя е крайъгълен камък за проекта, защото по най-голяма вероятност е окончателна от гледна точка на обектния модел (формата на XML данните) и начина на работа. Оттук нататък, не би трябвало да има повече промени, касаещи ползването на Аренал. Следващите версии ще са ориентирани главно към оптимизация, … Продължение

Версия 0.3.0

Новото в 0.3.0 Добавени класове, свързани с автентикация на консуматори; Промени в обектния модел (обект Card) във връзка с функционалност за консуматори; Добавена функция за търсене по ЕГН/ЕНЧ (достъпна само за консуматори); Добавен достъп на консуматори до НМДД по ИД; Добавени функции взимане и освобождаване на НМДД; Отследяване за статус “взето” (заключено) НМДД при операции … Продължение

Версия 0.2.0

Какво ново? Днес качихме новата версия на Аренал сървъра – 0.2.0. Новото: Добавена библиотека за Connection Pooling – c3p0 (като част от Hibernate проекта); Завършена процедура по първична валидация на данните в слоя на web service (има и допълнителна в самата база данни).

Версия 0.1.0

Какво ново? Сървъра е обновен до версия 0.1.0. Ето и промените: Добавена библиотека за валидация Hibernate Validator. Пълно анотиране на класовете с анотации за валидация. Валидация на данните при запис. Подобрено прихващане на грешки, в т.ч. constraint viloation и др. Разширен е класа за грешка, с добавено ново поле Details. Пример за анотация за валидация … Продължение

Версия 0.0.1

Версията Днес публикувахме версия 0.0.1 на Аренал сървъра. Базовия URL на услугите е http://arenal.skyware-group.com:8080/Arenal/api. В тази версия е напълно завършена функционалността, свързана с публикуване на НМДД. Реализираните операциите са както следва: Регистрация на лекар-издател (с токен на софтуерен доставчик); Преглед на регистрация на лекар-издател (с неговия собствен токен); Обновяване на информацията за лекар-издател (с неговия … Продължение

Wiki – Документация

За платформа за техническата документация добавихме wiki . Стартираме работа по документирането, успоредно с развитие на проекта. Достъпът до документацията е ограничен с име и парола, които може да получите като се обърнете с тази форма.