Портал за партньори

Днес пуснахме обещаната отдавна услуга – Портал за партньори. Чрез него партньорите по проекта Аренал могат да извличат данни за потреблението директно от системата. Порталът е базирана на сървъра за Business intelligence на Tibco Jaspersoft (community). За момента е пусната една справка – Консумация на НМДД по лаборатория за период. Прочетете повече…

Loinc кодове

Във връзка с внедряването на функцията получаване на резултати от някои фирми за софтуер за ОПЛ и СИМП, публикуваме препоръчителни LOINC кодове на параметрите за повечето НЗОК продукти. Лабораториите-изпълнители следва да сверяват всеки един код за съответствие с методиката по която работят. Системата LOINC разполага с добра търсачка, което прави Прочетете повече…

Ares server 1.1.0

Обновен е source code на Арес сървъра (проект-образец), демо инсталацията също е обновена до 1.1.0. Написаното досега, в т.ч. клиентската библиотека са съвместими. Промени: Добавена е стартова/диагностична JSP страница (виж демо); Добавен е нов обект – ServiceProvider, както и услуга за него (виж демо). Главната услуга (виж демо) е без Прочетете повече…

Клиентска библиотека 0.6.0

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.0. В нея се съдържат промените, свързани с достъпа на ОПЛ/СИМП софтуера до резултатите на пациента. До няколко дни започва инсталацията на Арес сървърите при лабораториите-участници.

Версия 0.8.0 (Ares)

В предходната публикация беше анонсирана системата за обратно връщане на резултати от консуматора към издателя на НМДД – Арес. Разбира се, софтуера на издателя трябва да знае към кой лабораторен сървър да се обърне за дадено НМДД. Това е и причината за обновлението което направихме в Аренал сървъра със версия Прочетете повече…

Успешен старт на услугата

На 1 Февруари т.г. Аренал заработи в режим на реална работа. Всичко е според очакванията и работи нормално. Първата фирма заработила с Аренал е Данина-Г ООД, засега само с публикуване на НМДД, като до края на този месец се очаква и четенето им от лаборатории-консуматори.  Поздравления за колегите!

Версия 0.6.1

След тестове се оказа че при някои клиентски приложения са възможни данни от тип string да идват към услугата с водещи или следващи интервали, което компрометира качеството да данните. Ето защо пуснах малка поправка на 0.6.0 с настоящата 0.6.1 при която всички текстови полета се изчистват от ненужни интервали и/или Прочетете повече…