Категория: Документация

По повод пускането на версии на лабораторен софтуер който работи с Аренал и необходимостта за кратко информиране на потребителите, публикувам кратка брошура. Брошура за Аренал

В Wiki-то качих първоначална версия на Xsd схема за обекта Card. За момента публикуваната схема не е предназначена за валидация и не се ползва нито от сървъра, нито от клиентската библиотека. Смисълът е по-скоро за документация.

За платформа за техническата документация добавих wiki . Стартираме работа по документирането, успоредно с развитие на проекта. Достъпът до документацията е ограничен с име и парола, които може да получите като се обърнете с тази форма.

С етикет: