Wiki – Документация

За платформа за техническата документация добавихме wiki . Стартираме работа по документирането, успоредно с развитие на проекта. Достъпът до документацията е ограничен с име и парола, които може да получите като се обърнете с тази форма.