Ares server 1.1.0

Обновен е source code на Арес сървъра (проект-образец), демо инсталацията също е обновена до 1.1.0. Написаното досега, в т.ч. клиентската библиотека са съвместими. Промени: Добавена е стартова/диагностична JSP страница (виж демо); Добавен е нов обект – ServiceProvider, както и услуга за него (виж демо). Главната услуга (виж демо) е без изменения.

Sorce code на Арес сървъра

Публикувахме sorce code на демо Арес сървъра като проект-образец (skeleton project), който фирмите-имплементатори на сървъра за резултати могат да ползват за начало за разработките си. Адреса на repositiry-то е https://github.com/kalatchev/AresSkeleton .

Версия 0.8.0 (Ares)

В предходната публикация беше анонсирана системата за обратно връщане на резултати от консуматора към издателя на НМДД – Арес. Разбира се, софтуера на издателя трябва да знае към кой лабораторен сървър да се обърне за дадено НМДД. Това е и причината за обновлението което направихме в Аренал сървъра със версия 0.8.0 (ще бъде разгърната на продукционния … Продължение

Аренал резултати – Ares

Днес публикувахме прототип на сървъра за резултати на Аренал – Arenal REsult Server (ARES). Примерно съдържание с демо данни можете да видите на адрес http://arenal.skyware-group.com:8080/Ares/api/cards/12345 (без автентикация и/или токен). Накратко: Всеки доставчик на ЛИС, свързана с Аренал трябва да реализира и сървър за резултати (Арес), който да е идентичен като url схема и xml на примерния … Продължение

Версия 0.7.1

Още отстранени бъгове. Версията е напълно съвместима с досегашната клиентска библиотека и не се налагат промени в клиентския код.

Версия 0.7.0

Тези дни бяха открити някои бъгове. Всички те са отстранени, като текущата версия е 0.7.0. Използваме случая да отбележим, че чрез Аренал вече са импортирани стотици направления в двете свързани досега лаборатории – МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД (клон на МДЛ Цибалаб ЕООД) и СМДЛ Милаб ЕООД. До няколко дни се очаква свързването на няколко … Продължение

Версия 0.6.0

Аренал е обновен до версия 0.6.0. Новото: При добавяне/редакция на НМДД, дата на издаване може да е в диапазона -30 до + 30 дни от текущата дата (досега изискването беше датата да е в миналото); Преправен регулярен израз за валидация на идентификатор на гражданин на страна-членка на ЕС издаден от НЗОК, като сега идентификатора може … Продължение

Версия 0.5.1

Благодарение на Данина-Г беше открит бъг във валидацията на ЕГН. Бъга се състоеше в неправилна валидация на ЕГН-та с дата на раждане във февруари. Бъгът е локализиран и отстранен. Текущата версия е 0.5.1, която работи все още на тестовия сървър. Тези дни ще преместим всичко на новия сървър.

Версия 0.5.0

Тестовия сървър вече е с версия 0.5.0.  Новото спрямо досегашната версия е че консуматорите имат достъп до данните за издателите (без токена, разбира се). Този недостатък се прояви по време на интеграцията на Аренал с ЛИС iLab. Клиентската библиотека не е обновена, тъй като извикванията са същите. Единственото на което трябва да се обърне внимание е че … Продължение

Версия 0.4.0 – milestone

След окончателно изясняване и обмисляне, публикувахме версия 0.4.0. Тя е крайъгълен камък за проекта, защото по най-голяма вероятност е окончателна от гледна точка на обектния модел (формата на XML данните) и начина на работа. Оттук нататък, не би трябвало да има повече промени, касаещи ползването на Аренал. Следващите версии ще са ориентирани главно към оптимизация, … Продължение