Категория: Сървър

Обновен е source code на Арес сървъра (проект-образец), демо инсталацията също е обновена до 1.1.0. Написаното досега, в т.ч. клиентската библиотека са съвместими. Промени: Добавена е стартова/диагностична JSP страница (виж демо); Добавен е нов обект – ServiceProvider, както и услуга …

Ares server 1.1.0 Read More »

Публикувах sorce code на демо Арес сървъра като проект-образец (skeleton project) който фирмите-имплементатори на сървър за резултати могат да ползват за начало на разработките си. Адреса на repositiry-то е https://github.com/kalatchev/AresSkeleton .

В предходната публикация беше анонсирана системата за обратно връщане на резултати от консуматора към издателя на НМДД – Арес. Разбира се, софтуера на издателя трябва да знае към кой лабораторен сървър да се обърне за дадено НМДД. Това е и …

Версия 0.8.0 (Ares) Read More »

Днес публикувах прототип на сървъра за резултати на Аренал – Arenal REsult Server (ARES). Примерно съдържание с демо данни можете да видите на адрес http://arenal.skyware-group.com:8080/Ares/api/cards/12345 (без автентикация и/или токен). Накратко: Всеки доставчик на ЛИС, свързана с Аренал трябва да реализира и …

Аренал резултати – Ares Read More »

Още отстранени бъгове. Версията е напълно съвместима с досегашната клиентска библиотека и не се налагат промени в клиентския код.

Тези дни бяха открити някои бъгове. Всички те са отстранени, като текущата версия е 0.7.0. Използвам случая да отбележа, че чрез Аренал вече са импортирани стотици направления в двете свързани досега лаборатории – МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД (клон на МДЛ …

Версия 0.7.0 Read More »

Новия сървър напълно замести тестовия. Базата данни е копирана 100%, всичко качено на тестовия е актуално и на продукционния,

Аренал е обновен до версия 0.6.0. Новото: При добавяне/редакция на НМДД, дата на издаване може да е в диапазона -30 до + 30 дни от текущата дата (досега изискването беше датата да е в миналото); Преправен регулярен израз за валидация …

Версия 0.6.0 Read More »

Благодарение на Данина-Г беше открит бъг във валидацията на ЕГН. Бъга се състоеше в неправилна валидация на ЕГН-та с дата на раждане във февруари. Бъгът е локализиран и отстранен. Текущата версия е 0.5.1, която работи все още на тестовия сървър. …

Версия 0.5.1 Read More »

Тестовия сървър вече е с версия 0.5.0.  Новото спрямо досегашната версия е че консуматорите имат достъп до данните за издателите (без токена, разбира се). Този недостатък се прояви по време на интеграцията на Аренал с ЛИС iLab. Клиентската библиотека не е обновена, …

Версия 0.5.0 Read More »