Категория: Сървър

След окончателно изясняване и обмисляне, публикувах версия 0.4.0. Тя е крайъгълен камък за проекта, защото по най-голяма вероятност е окончателна от гледна точка на обектния модел (формата на XML данните) и начина на работа. Оттук нататък, не би трябвало да …

Версия 0.4.0 – milestone Read More »

Новото в 0.3.0 Добавени класове, свързани с автентикация на консуматори; Промени в обектния модел (обект Card) във връзка с функционалност за консуматори; Добавена функция за търсене по ЕГН/ЕНЧ (достъпна само за консуматори); Добавен достъп на консуматори до НМДД по ИД; …

Версия 0.3.0 Read More »

Какво ново? Днес качих новата версия на Аренал сървъра – 0.2.0. Новото: Добавена библиотека за Connection Pooling – c3p0 (като част от Hibernate проекта); Завършена процедура по първична валидация на данните в слоя на web service (има и допълнителна в …

Версия 0.2.0 Read More »

Какво ново? Сървъра е обновен до версия 0.1.0. Ето и промените: Добавена библиотека за валидация Hibernate Validator. Пълно анотиране на класовете с анотации за валидация. Валидация на данните при запис. Подобрено прихващане на грешки, в т.ч. constraint viloation и др. …

Версия 0.1.0 Read More »

Версията Днес публикувах версия 0.0.1 на Аренал сървъра. Базовия URL на услугите е http://arenal.skyware-group.com:8080/Arenal/api. В тази версия е напълно завършена функционалността, свързана с публикуване на НМДД. Реализираните операциите са както следва: Регистрация на лекар-издател (с токен на софтуерен доставчик); Преглед на …

Версия 0.0.1 Read More »