Категория: Клиент

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.1. В нея се съдържат малки промени в сравнение с 0.6.0 като те касаят достъпа до резултати. Промените можете да видите в описанието на файла за сваляне в Codeplex. Обновена е и версията …

Клиентска библиотека 0.6.1 Read More »

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.0. В нея се съдържат промените, свързани с достъпа на ОПЛ/СИМП софтуера до резултатите на пациента. До няколко дни започва инсталацията на Арес сървърите при лабораториите-участници.

Обновена е клиентската библиотека до версия 0.5.0. В Downloads има бележки по изданието.

Архитектурни съображения Един от съществените, а вероятно и най-съществения въпрос, свързан с публикуването на НМДД в Аренал е възможността това да става асинхронно. След издаване на НМДД, когато софтуера на издателя трябва да публикува направлението, могат да се разиграят следните сценарии: …

Async! Read More »

В Wiki-то качих първоначална версия на Xsd схема за обекта Card. За момента публикуваната схема не е предназначена за валидация и не се ползва нито от сървъра, нито от клиентската библиотека. Смисълът е по-скоро за документация.

След окончателно изясняване и обмисляне, публикувах версия 0.4.0. Тя е крайъгълен камък за проекта, защото по най-голяма вероятност е окончателна от гледна точка на обектния модел (формата на XML данните) и начина на работа. Оттук нататък, не би трябвало да …

Версия 0.4.0 – milestone Read More »

Новото в 0.3.0 Добавени класове, свързани с автентикация на консуматори; Промени в обектния модел (обект Card) във връзка с функционалност за консуматори; Добавена функция за търсене по ЕГН/ЕНЧ (достъпна само за консуматори); Добавен достъп на консуматори до НМДД по ИД; …

Версия 0.3.0 Read More »

Кодът на библиотеката е онлайн Преди няколко часа качих кода на библиотеката за връзка с Аренал като open source проект в CodePlex. До понеделник ще компилирам някаква версия, но и без това, който желае може да си изтегли целия проект …

Клиентска библиотека в CodePlex Read More »