Клиентска библиотека 0.6.1

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.1. В нея се съдържат малки промени в сравнение с 0.6.0 като те касаят достъпа до резултати. Промените можете да видите в описанието на файла за сваляне в Codeplex. Обновена е и версията на демо Арес сървъра.

Клиентска библиотека 0.6.0

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.0. В нея се съдържат промените, свързани с достъпа на ОПЛ/СИМП софтуера до резултатите на пациента. До няколко дни започва инсталацията на Арес сървърите при лабораториите-участници.

Async!

Архитектурни съображения Един от съществените, а вероятно и най-съществения въпрос, свързан с публикуването на НМДД в Аренал е възможността това да става асинхронно. След издаване на НМДД, когато софтуера на издателя трябва да публикува направлението, могат да се разиграят следните сценарии: сървъра на Аренал да е паднал по някаква причина; сървъра на Аренал да е твърде … Продължение

Версия 0.4.0 – milestone

След окончателно изясняване и обмисляне, публикувахме версия 0.4.0. Тя е крайъгълен камък за проекта, защото по най-голяма вероятност е окончателна от гледна точка на обектния модел (формата на XML данните) и начина на работа. Оттук нататък, не би трябвало да има повече промени, касаещи ползването на Аренал. Следващите версии ще са ориентирани главно към оптимизация, … Продължение

Версия 0.3.0

Новото в 0.3.0 Добавени класове, свързани с автентикация на консуматори; Промени в обектния модел (обект Card) във връзка с функционалност за консуматори; Добавена функция за търсене по ЕГН/ЕНЧ (достъпна само за консуматори); Добавен достъп на консуматори до НМДД по ИД; Добавени функции взимане и освобождаване на НМДД; Отследяване за статус “взето” (заключено) НМДД при операции … Продължение