Версия 0.6.0

Аренал е обновен до версия 0.6.0. Новото:

  • При добавяне/редакция на НМДД, дата на издаване може да е в диапазона -30 до + 30 дни от текущата дата (досега изискването беше датата да е в миналото);
  • Преправен регулярен израз за валидация на идентификатор на гражданин на страна-членка на ЕС издаден от НЗОК, като сега идентификатора може да е с дължина от 5 до 20 символа и да включва малки и големи латински букви, цифри, /, точка и тире (пример „1234/12.23.56-5“);
  • Промени в базата данни – отследяване на IP адрес и дата-час на регистрация на НМДД;
  • Обновени библиотеки – hibernate версия 5, postgresql драйвер – 9.4.

Нека версията не заблуждава – това че е по-малка от 1.0.0 не означава че не е продукционна! Версията ще бъде 1.x.x. когато се добавят функциите за abuse control, които са доста комплицирани, но те са вътрешен за услугата проблем и нямат отношение към ползването ѝ.

Не се налагат промени в клиентската библиотека и нищо в интерфейсите не е променено. Всичко работещо на версия 0.5.x ще работи и с настоящата 0.6.0.