Версия 0.6.1

След тестове се оказа че при някои клиентски приложения са възможни данни от тип string да идват към услугата с водещи или следващи интервали, което компрометира качеството да данните. Ето защо пуснах малка поправка на 0.6.0 с настоящата 0.6.1 при която всички текстови полета се изчистват от ненужни интервали и/или други управляващи символи с кодове поd 0x20 (32).