Нов сървър в употреба

Новия сървър напълно замести тестовия. Базата данни е копирана 100%, всичко качено на тестовия е актуално и на продукционния,