Информация за лаборатории

По повод пускането на версии на лабораторен софтуер който работи с Аренал и необходимостта за кратко информиране на потребителите, публикувам кратка брошура.

pdf.icoБрошура за Аренал