Аренал резултати – Ares

Днес публикувахме прототип на сървъра за резултати на Аренал – Arenal REsult Server (ARES). Примерно съдържание с демо данни можете да видите на адрес http://arenal.skyware-group.com:8080/Ares/api/cards/12345 (без автентикация и/или токен).

Накратко: Всеки доставчик на ЛИС, свързана с Аренал трябва да реализира и сървър за резултати (Арес), който да е идентичен като url схема и xml на примерния сървър, споменат по-горе. В най-скоро време ще публикуваме примерния проект (skeleton project) в Github, който всеки един ще трябва да „облече“ с достъп до данните в ЛИС. Проекта е Maven за Java 8 и е предназначен за Tomcat 8 или съвместим Java servlet container.