Клиентска библиотека 0.6.1

Налична е нова версия на клиентката библиотека – версия 0.6.1. В нея се съдържат малки промени в сравнение с 0.6.0 като те касаят достъпа до резултати. Промените можете да видите в описанието на файла за сваляне в Codeplex.

Обновена е и версията на демо Арес сървъра.