Sorce code на Арес сървъра

Публикувахме sorce code на демо Арес сървъра като проект-образец (skeleton project), който фирмите-имплементатори на сървъра за резултати могат да ползват за начало за разработките си. Адреса на repositiry-то е https://github.com/kalatchev/AresSkeleton .