Sorce code на Арес сървъра

Публикувах sorce code на демо Арес сървъра като проект-образец (skeleton project) който фирмите-имплементатори на сървър за резултати могат да ползват за начало на разработките си. Адреса на repositiry-то е https://github.com/kalatchev/AresSkeleton .