Ares server 1.1.0

Обновен е source code на Арес сървъра (проект-образец), демо инсталацията също е обновена до 1.1.0. Написаното досега, в т.ч. клиентската библиотека са съвместими. Промени:

  • Добавена е стартова/диагностична JSP страница (виж демо);
  • Добавен е нов обект – ServiceProvider, както и услуга за него (виж демо).

Главната услуга (виж демо) е без изменения.