Списък с изпълнители

Обновихме сайта с публични данни, като включихме и списъка с лабораториите-изпълнители (консуматори на НМДД). Започваме работа по номенклатурата с Loinc кодове и тяхната връзка с НЗОК кодовете.