Версия 0.9.0 (НРН)

Публикувана е новата версия (0.9.0) на Аренал, като тя ще работи успоредно със старата. Новостите:

  • В обекта Card се появяват два нови тага:
    • NhisNrn (string, 12 символа, опционален) – НРН, попълва се само в случай че направлението е публикувано в НЗИС;
    • NhifPracticeNumber (string, 10 символа, опционален) – НЗОК номер на практиката – това няма връзка с НЗИС, просто досега не го бяхме добавили и това е допълнителния номер към РЦЗ кода за клонове на практики в разлчен РЗОК. Полето е само на едно място, в главния обект, което значи че само там се попълва (ако издателя е от такава практика), независимо от неговата роля – титляр, заместващ или нает.
  • Разбира се, добавена е нова функция – четене по НРН. Последващо „взимане“ и евентуално „освобождаване“ става по досегшания начин, чрез Id на самото направление. И подобно на другите функции за достъп, направлението се „скрива“ ако е взето за работа от даден изпълнител.
  • Добавена е Swagger документация на API-но, но още не е тествана за генериране на библиотека с код.
  • Има и нова стартова страница (Landing page), освежена.

Двете версии ще вървят заедно в продукционен режим, докато всички участници не потвърдят че всичко е мигрирано. Подлежащата база данни е една и съща, разликата е в endpoint-а и версията на API. Т.е. данните са на едно и също място, от което следва че дадена система може да позлва стария API, пък друга – новия.

Базовия URL на новата версия е https://arenal.skyware-group.com:8443/arenal090/api
Успоредно с новата версия, без пормени върви и старата, на досегашния URL – https://arenal.skyware-group.com:8443/Arenal/api