Версия 0.2.0

Какво ново?

Днес качихме новата версия на Аренал сървъра – 0.2.0. Новото:

  1. Добавена библиотека за Connection Pooling – c3p0 (като част от Hibernate проекта);
  2. Завършена процедура по първична валидация на данните в слоя на web service (има и допълнителна в самата база данни).