Версия 0.3.0

Новото в 0.3.0

  1. Добавени класове, свързани с автентикация на консуматори;
  2. Промени в обектния модел (обект Card) във връзка с функционалност за консуматори;
  3. Добавена функция за търсене по ЕГН/ЕНЧ (достъпна само за консуматори);
  4. Добавен достъп на консуматори до НМДД по ИД;
  5. Добавени функции взимане и освобождаване на НМДД;
  6. Отследяване за статус “взето” (заключено) НМДД при операции по търсене, обновяване и анулиране.

За тестване следва да се ползва обновената клиентска библиотека.