Контакти

Правна информация

Услугата за електронни направления се оперира от СКАЙУЕР Груп ЕООД в условията на постоянни усилия по защита на данните, както и в сихнрон с националното и съюзно законодателството, в т.ч. Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД / GDPR). Сървърът на Аренал не съхранява лабораторни резултати, в който смисъл администратора на лични данни не обработва категорията чувствителни данни. СКАЙУЕР Груп ЕООД, при никакви обсотоятелства не предоставя на трти страни събраните лични данни. Чрез услугата не се извършва профилиране или приравнена на такова дейност. Всички оперативни данни и архиви се съхраняват на територията на ЕС.

За връзка, моля ползвайте долната форма.