Версия 0.7.1

Още отстранени бъгове. Версията е напълно съвместима с досегашната клиентска библиотека и не се налагат промени в клиентския код.

Версия 0.7.0

Тези дни бяха открити някои бъгове. Всички те са отстранени, като текущата версия е 0.7.0. Използваме случая да отбележим, че чрез Аренал вече са импортирани стотици направления в двете свързани досега лаборатории – МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД (клон на Прочетете повече…

Успешен старт на услугата

На 1 Февруари т.г. Аренал заработи в режим на реална работа. Всичко е според очакванията и работи нормално. Първата фирма заработила с Аренал е Данина-Г ООД, засега само с публикуване на НМДД, като до края на този месец се очаква Прочетете повече…

Версия 0.6.1

След тестове се оказа че при някои клиентски приложения са възможни данни от тип string да идват към услугата с водещи или следващи интервали, което компрометира качеството да данните. Ето защо пуснах малка поправка на 0.6.0 с настоящата 0.6.1 при Прочетете повече…

Версия 0.6.0

Аренал е обновен до версия 0.6.0. Новото: При добавяне/редакция на НМДД, дата на издаване може да е в диапазона -30 до + 30 дни от текущата дата (досега изискването беше датата да е в миналото); Преправен регулярен израз за валидация Прочетете повече…

Версия 0.5.1

Благодарение на Данина-Г беше открит бъг във валидацията на ЕГН. Бъга се състоеше в неправилна валидация на ЕГН-та с дата на раждане във февруари. Бъгът е локализиран и отстранен. Текущата версия е 0.5.1, която работи все още на тестовия сървър. Прочетете повече…

Версия 0.5.0

Тестовия сървър вече е с версия 0.5.0.  Новото спрямо досегашната версия е че консуматорите имат достъп до данните за издателите (без токена, разбира се). Този недостатък се прояви по време на интеграцията на Аренал с ЛИС iLab. Клиентската библиотека не е обновена, Прочетете повече…

Публични данни

Обновихме приложението за публични данни, ползвани в проекта Аренал. Приложението е разработено на php и ползва UI библиотеката Bootstrap. Вместо достъп до БД се правят директни извикания към API на Аренал.