Версия 0.6.1

След тестове се оказа че при някои клиентски приложения са възможни данни от тип string да идват към услугата с водещи или следващи интервали, което компрометира качеството да данните. Ето защо пуснах малка поправка на 0.6.0 с настоящата 0.6.1 при която всички текстови полета се изчистват от ненужни интервали и/или други управляващи символи с кодове … Продължение

Публични данни

Обновихме приложението за публични данни, ползвани в проекта Аренал. Приложението е разработено на php и ползва UI библиотеката Bootstrap. Вместо достъп до БД се правят директни извикания към API на Аренал.

Async!

Архитектурни съображения Един от съществените, а вероятно и най-съществения въпрос, свързан с публикуването на НМДД в Аренал е възможността това да става асинхронно. След издаване на НМДД, когато софтуера на издателя трябва да публикува направлението, могат да се разиграят следните сценарии: сървъра на Аренал да е паднал по някаква причина; сървъра на Аренал да е твърде … Продължение

Нов сайт

Днес мигрирахме стария сайт към WordPress и на нов сървър, като запомнените връзки ще бъдат пренасочени тук. Сега вече сайт и блог са едно цяло и поддръжката е по-лесна. Пренесени и актуализирани са публикациите от стария блог, но със запазена дата на публикуване. Някои публикации, които вече не са актуални са пропуснати. Надяваме се промените … Продължение