Аренал резултати – Ares

Днес публикувахме прототип на сървъра за резултати на Аренал – Arenal REsult Server (ARES). Примерно съдържание с демо данни можете да видите на адрес http://arenal.skyware-group.com:8080/Ares/api/cards/12345 (без автентикация и/или токен). Накратко: Всеки доставчик на ЛИС, свързана с Аренал трябва да реализира и сървър за резултати (Арес), който да е идентичен като url схема и xml на примерния … Продължение

Версия 0.7.1

Още отстранени бъгове. Версията е напълно съвместима с досегашната клиентска библиотека и не се налагат промени в клиентския код.

Версия 0.7.0

Тези дни бяха открити някои бъгове. Всички те са отстранени, като текущата версия е 0.7.0. Използваме случая да отбележим, че чрез Аренал вече са импортирани стотици направления в двете свързани досега лаборатории – МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД (клон на МДЛ Цибалаб ЕООД) и СМДЛ Милаб ЕООД. До няколко дни се очаква свързването на няколко … Продължение

Първа лаборатория с достъп до Аренал

Вчера, на 12 март (събота) беше оторизиран достъпа до Аренал на първата лаборатория до момента – МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД. Веднага беше реализиран и първия електронен трансфер на НМДД чрез сървъра на Аренал.

Успешен старт на услугата

На 1 Февруари т.г. Аренал заработи в режим на реална работа. Всичко е според очакванията и работи нормално. Първата фирма заработила с Аренал е Данина-Г ООД, засега само с публикуване на НМДД, като до края на този месец се очаква и четенето им от лаборатории-консуматори.  Поздравления за колегите!

Версия 0.6.1

След тестове се оказа че при някои клиентски приложения са възможни данни от тип string да идват към услугата с водещи или следващи интервали, което компрометира качеството да данните. Ето защо пуснах малка поправка на 0.6.0 с настоящата 0.6.1 при която всички текстови полета се изчистват от ненужни интервали и/или други управляващи символи с кодове … Продължение

Версия 0.6.0

Аренал е обновен до версия 0.6.0. Новото: При добавяне/редакция на НМДД, дата на издаване може да е в диапазона -30 до + 30 дни от текущата дата (досега изискването беше датата да е в миналото); Преправен регулярен израз за валидация на идентификатор на гражданин на страна-членка на ЕС издаден от НЗОК, като сега идентификатора може … Продължение

Версия 0.5.1

Благодарение на Данина-Г беше открит бъг във валидацията на ЕГН. Бъга се състоеше в неправилна валидация на ЕГН-та с дата на раждане във февруари. Бъгът е локализиран и отстранен. Текущата версия е 0.5.1, която работи все още на тестовия сървър. Тези дни ще преместим всичко на новия сървър.

Версия 0.5.0

Тестовия сървър вече е с версия 0.5.0.  Новото спрямо досегашната версия е че консуматорите имат достъп до данните за издателите (без токена, разбира се). Този недостатък се прояви по време на интеграцията на Аренал с ЛИС iLab. Клиентската библиотека не е обновена, тъй като извикванията са същите. Единственото на което трябва да се обърне внимание е че … Продължение