Портал за партньори

Днес пуснахме обещаната отдавна услуга – Портал за партньори. Чрез него партньорите по проекта Аренал могат да извличат данни за потреблението директно от системата. Порталът е базирана на сървъра за Business intelligence на Tibco Jaspersoft (community). За момента е пусната една справка – Консумация на НМДД по лаборатория за период. Ето и кратки инструкции за … Продължение