Пакети
Код Име
01Клинична лаборатория
02Клинична микробиология
04Медицинска паразитология
05Вирусология
06Образна диагностика
07Обща и клинична патология
09Клинична имунология
12Имунохематология