Пакети
Код Име
01Клинична лаборатория
02Клинична микробиология
04Медицинска паразитология
05Вирусология
07Обща и клинична патология
12Имунохематология
06Образна диагностика
09Клинична имунология