Пакети
Код ПродуктВСД
01.18Албумин
10.16КарбамазепинДа
01.19Холестерол
10.27Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPOДа
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
01.10Окултни кръвоизливи
10.23FSHДа
01.35Фосфати
01.15Билирубин – общ
10.18ФенитоинДа
02.09Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения - ревматизъм и гломерулонефрит)
10.21ProgesteronДа
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване
01.28Алкална фосфатаза (АФ)
09.01Определяне на криоглобулини
01.26Креатинкиназа (КК)
01.23Пикочна киселина
01.21Триглицериди
01.16Билирубин – директен
01.37ЖСК
01.27ГГТ
02.10Диагностично изследване за ревматоиден артрит
01.39LDL - холестерол
10.10PSAДа
09.04Общи имуноглобулини IgAДа
09.03Общи имуноглобулини IgGДа
01.14Урея
01.06Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
10.09TSHДа
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
09.06С4 компонент на комплементаДа
01.12Кръвно-захарен профил
01.17Общ белтък
10.17Валпроева киселинаДа
10.08fT4Да
01.24AСАТ
10.26TestosteronДа
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC
10.11CA-15-3Да
10.61СЕАДа
01.22Гликиран хемоглобин
10.13СА-125Да
10.34Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопорозаДа
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
10.24ProlactinДа
10.19ДигоксинДа
01.20HDL холестерол
01.31Натрий и Калий
10.15Бета-хорионгонадотропинДа
01.05Протромбиново време
10.14Алфа-фетопротеинДа
09.05С3 компонент на комплементаДа
01.38CRP
10.22LHДа
10.12СА-19-9Да
01.29Алфа-амилаза
01.30Липаза
01.13Креатинин
01.25АЛАТ
09.02Общи имуноглобулини IgMДа
01.11Глюкоза
10.25EstradiolДа
10.20Изследване на урина - микроалбуминурияДа
01.34Калций
01.07Фибриноген
01.04Време на кървене
01.36Желязо
01.03Скорост на утаяване на еритроцитите

Обратно към всички пакети