Пакети
Код ПродуктВСД
04.01Микроскопско изследване за паразити. вкл. Trichomonas vaginalis
04.02Серологично изследване за трихинелоза
04.03Серологично изследване за токсоплазмоза
04.04Серологично изследване за ехинококоза

Обратно към всички пакети