Пакети
Код ПродуктВСД
06.35Томография на гръден кош и бял дроб
10.04Ехография на млечна жлезаДа
06.20Рентгенография на акромиоклавикуларна става
10.58ХистеросалпингографияДа
06.04Рентгенография на околоносни синуси
06.24Рентгенография на лакетна става
06.08Рентгеноскопия на бял дроб
06.01Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
06.38Рентгеново изследване на тънки черва
06.39Иригография
06.06Рентгенография на стернум
06.03Рентгенография на лицеви кости
06.23Рентгенография на хумерус
10.03Мамография на двете млечни жлезиДа
06.16Рентгенография на подбедрица
10.60Венозна урографияДа
06.33Рентгенография на таз
06.25Рентгенография на антебрахиум
06.13Рентгенография на тазобедрена става
06.31Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06.29Рентгенография на гръбначни прешлени
06.26Рентгенография на гривнена става
06.34Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
10.59Интравенозна холангиографияДа
06.11Рентгенография на стерноклавикуларна става
06.21Рентгенография на скапула
06.28Рентгенография на череп
06.05Специални центражи на черепа
06.07Рентгенография на ребра
06.14Рентгенография на бедрена кост
06.37Рентгеново изследване на хранопровод. стомах
10.02Ядрено-магнитен резонансДа
06.32Обзорна рентгенография на корем
06.18Рентгенография на стъпало и пръсти
06.12Рентгенография на сакроилиачна става
06.22Рентгенография на раменна става
06.09Рентгенография на крайници
10.62Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)Да
06.17Рентгенография на глезенна става
06.10Рентгенография на длан и пръсти
06.19Рентгенография на клавикула
06.02Рентгенография на челюстите в специални проекции
06.15Рентгенография на колянна става
06.30Рентгенография на гръден кош и бял дроб
10.01Компютърна аксиална или спирална томографияДа

Обратно към всички пакети