Пакети
Код ПродуктВСД
09.03Общи имуноглобулини IgGДа
10.06Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тестДа
10.09TSHДа
10.29Определяне на общи Ig EДа
02.10Диагностично изследване за ревматоиден артрит
09.06С4 компонент на комплементаДа
10.27Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPOДа
10.30Определяне на антинуклеарни антитела в серумДа
09.04Общи имуноглобулини IgAДа
10.08fT4Да
09.02Общи имуноглобулини IgMДа
10.07Флоуцитометрично определяне на фагоцитозатаДа
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панелДа
01.38CRP
09.01Определяне на криоглобулини
09.05С3 компонент на комплементаДа

Обратно към всички пакети