Идентификатори на пациенти
ИД Име
1 ЕГН
2 ЕНЧ
3 Специален статут
4 Бежанец