Видове пракитки
Код ИмеИздателКонсуматор
911(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за активно лечение - многопрофилна
244Психитрична болница - национална , специализирана
213Болница за активно лечение - специализирана , филиал
214Болница за активно лечение - национална , специализирана
221Болница за долекуване - многопрофилна
222Болница за долекуване - специализирана
223Болница за долекуване - специализирана , филиал
224Болница за долекуване - национална , специализирана
231Болница за рехабилитация - многопрофилна
232Болница за рехабилитация - специализирана
233Болница за рехабилитация - специализирана , филиал
234Болница за рехабилитация - национална , специализирана
241Психитрична болница - национална
242Психитрична болница - специализирана
243Психитрична болница - специализирана , филиал
331Диспансер - психични заболявания
211Болница за активно лечение - многопрофилна
332Диспансер - пневмофтизиататричен
333Диспансер - кожновенерологичен
334Диспансер - онкологичен
134Диагностично-консултативен центърДаДа
146Национален център по проблемите на общественото здраве
340Дом за медико-социални грижи за деца
351Хоспис
411Аптека
621Дом за деца или младежи с увреждания
622Дом за възрастни хора с увреждания
623Социално учебно-професионално заведение
625Дом за стари хора
626Дом за временно настаняване
711Медицинска служба на части и подразделения на МО и МВР
212Болница за активно лечение - специализирана
163Специализирана извънболнична медицинска практика към Министерство на правосъдиетоДа
912(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за активно лечение - специализирана
943(ведомствени болници -лечебни заведения ) психиатрична болница - специализирана , филиал
913(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за активно лечение - специализирана , филиал
914(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за активно лечение - национална , специализрана
921(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за долекуване - многопрофилна
922(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за долекуване - специализирана
924(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за долекуване - национална , специализрана
931(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за рехабилитация - многопрофилна
141Медико-Диагностична ЛабораторияДа
932(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за рехабилитация - специализирана
923(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за долекуване - специализрана , филиал
933(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за рехабилитация - специализирана , филиал
934(ведомствени болници -лечебни заведения ) болница за рехабилитация - национална , специализирана
941(ведомствени болници -лечебни заведения ) психиатрична болница - многопрофилна
942(ведомствени болници -лечебни заведения ) психиатрична болница - специализирана
944(ведомствени болници -лечебни заведения ) психиатрична болница - национална , специализирана
162Индивидуална първична извънболнична стоматологична практика към Министерство на правосъдиетоДа
142Медико-техническа лаборатория
143РИОКОЗ
145НЦЗПБ
112Индивидуална първична извънболнична стоматологична практикаДа
113Групова първична извънболнична медицинска практикаДа
114Групова първична извънболнична стоматологична практикаДа
121Индивидуална специализирана извънболнична медицинска практикаДа
122Индивидуална специализирана извънболнична стоматологична практикаДа
123Групова специализирана извънболнична медицинска практикаДа
124Групова специализирана извънболнична стоматологична практикаДа
132Стоматологичен центърДа
133Медико-стоматологичен центърДа
131Медицински центърДаДа
161Индивидуална първична извънболнична медицинска практика към Министерство на правосъдиетоДа
111Индивидуална първична извънболнична медицинска практикаДа