Кодове на специалности
ИД Име
00 Общопрактикуващ лекар
01 Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
02 Клинична алергология
03 Гастроентерология
04 Кожни и венерически болести
05 Ендокринология и болести на обмяната
06 Вътрешни болести
07 Инфекциозни болести
08 Кардиология
09 Клинична лаборатория
10 Нервни болести
11 Нефрология
12 Онкология
13 Ортопедия и травматология
14 УНГ болести
15 Очни болести
16 Медицинска паразитология
17 Детски болести
18 Психиатрия
19 Пневмология и фтизиатрия
20 Ревматология
21 Образна диагностика
22 Урология
23 Физикална и рехабилитационна медицина
24 Клинична хематология
25 Хирургия
26 Анестезиология и интензивно лечение
27 Гръдна хирургия
29 Неврохирургия
31 Съдова хирургия
32 Кардиохирургия
33 Клинична алергология - детски болести
34 Детска ендокринология и болести на обмяната
35 Детска кардиология
36 Детска пневмология и фтизиатрия
37 Клинична токсикология
38 Детска психиатрия
39 Детска ревматология
40 Трансфузионна хематология
41 Микробиология
43 Клинична патология
44 Вирусология
45 Клинична имунология
48 Нуклеарна медицина
50 Детска хирургия
51 Детска клинична хематология
52 Детска гастроентерология
53 Детска нефрология
54 Детска неврология
55 Лицево-челюстна хирургия
56 Неонатология
60 Обща стоматология
61 Детска стоматология
62 Орална хирургия
64 Общопрактикуващ стоматолог без специалност
68 Лицево челюстна хирургия
69 Лъчелечение
70 Хранене и диететика
71 Акушерство и гинекология с квалификация по онкогинекология
72 Кожни и венерически болести с квалификация по онкодерматология