Видове посещения
ИД Име
1 С остро заболяване или състояние извън останалите типове
2 С хронично заболяване, неподлежащо на диспансерно наблюдение
4 За диспансерно интердисциплинарно наблюдение
6 За медицинска експертиза
7 Профилактика на ЗЗОЛ над 18г. – рискови групи
8 По искане на ТЕЛК (НЕЛК)
9 Избор на специалист АГ - програма „Майчино здравеопазване”
10 Избор на специалист педиатър - „Детско здравеопазване”
13 Подготовка за ТЕЛК